I STOR BEUNDRING
INTRO X
VER
I stor beundring jeg tilber
Jeg står her i din kjærlighet
Du grep meg, Herre med din nåde
Jeg gir mitt hjerte helt til deg
REFREN
La ditt nærvær komme ned
Vær opphøyet på dette sted
Når jeg tilber er du nær med din Ånd
=> Vers + Refreng (dropp siste akkord)
BRIDGE X
Makten og æren og prisen og sangen
til deg Gud, til deg Gud