I EVIGHET
VER
Med denne sang vil jeg si:
Takk for alt du har gitt meg
Takk for fred, takk for trøst,
takk for håpet du gir meg
Kjære Far, du har gitt meg
mer enn jeg kan forstå
Og ditt navn, det er hellig,
Jeg ærer deg nå
KO
I e - evighet har du e - elsket meg
Derfor vil jeg bruke mitt liv
Til å el ske tilbake
I e - evighet har du e - elsket meg
Derfor vil jeg bruke mitt liv
Til å elske tilbake