HVILKEN DAG DET SKAL BLI
=> Intro: Siste linje i koret
VERS
Det skal komme en dag da all smerte vil bli glemt
Ingen tordenskyer mer, ingen tårer der du ser
Alt er fred og evig vår, i det land hvor gleden rår
Hvilken un der full dag det skal bli!
KO
Hvilken dag det skal bli når min Jesus jeg får se
Når for hans fot jeg kneler ned som engang døde i mitt sted
Når han tar meg ved sin hånd og leder meg til løftets land
Hvilken un der full dag det skal bli
VERS
Slutt er sorg og besvær, ingen byrder bæres der
Ingen sykdom og nød, ingen skilles skal ved død
Og for evig skal vi bo hos Ham som bygget frelsens bro
Hvilken un der full dag det skal bli!
=> Kor
VERS
For den hellige Gud kneler Lammets kjøpte brud
Uten lyte og plett, i rettferdigheten kledt
For i glemselens hav deres synder fant sin grav
Er din synd slettet ut, kjære venn?