HERREN VIL VELSIGNE DEG
KO
Herren vil velsigne deg,
Herren vil bevare deg
Han vil la sitt ansikt lyse på deg
og være deg nådig
Herren vil velsigne deg,
Herren vil bevare deg
Han vil la sitt ansikt lyse på deg
og gi deg fred
VER
Vel signet er du når du er i byen
Vel signet er du når du er i ditt hus
Du er så velsignet
når du gir til de andre
For du har fått alt gjennom Jesus