BARE På GRUNN AV DIN NåDE
REFREN
Bare på grunn av din nåde
bare på grunn av ditt blod
Far, tett til deg får jeg komme
bare fordi du er god
I dine kjærlige arm er - nåde å få
tett til ditt bankende hjert e
får vi lov å komme nå
VER
Herre du er jo rettferdig
Hvem kan da
møte din hellige kjærlighet
og enda bestå
Gjennom din seier på korset så er vi
fri ifra synden og døden
og du gir oss liv