HERREN VELSIGNE DEG OG BEVARE DEG
VERS x2
Herren velsigne deg
og bevare deg
Han la sitt ansikt
lyse over deg,
løfte sitt åsyn på deg
og gi deg fred, fred 2.