HERREN ER MIN STYRKE OG MIN LOVSANG
Herren er min styrke
og min lo - ov sang x2
Han ble meg til frelse
Han ble meg til frelse
Herren er min styrke
og min lo - ov sang