HERRE DITT NAVN HVOR HERLIG DET ER
VER
Herre Ditt navn, hvor herlig det er
Herre Ditt navn vil vi elske
Det er en salve, og Du er oss nær
Alltid vil du være der
Immanuel, Guds offerlam
Vår konge stor, hvor herlig er Ditt navn
REFREN
Vi vil prise dette navnet, og vi gir
All vår lovsang og vår hyllest til evig tid
Vi vil prise dette navnet med vår sang
Som en takk fra våre hjerter
gir vi nå vår pris til Jesu navn
=> VERS
=> REFRENG x2