HELLIGET ER DITT NAVN
VERS
Hellig, hellig, Gud, du er verdig
I ærefrykt jeg priser deg
Ærens Konge, Gud allmektig
Helliget er ditt navn
VERS
Hver nasjon og alle stammer
de skal alle prise deg
Som i Himlen, så på jorden
La din vilje skje
La din vilje skje
KO
Helliget er ditt navn
Helliget er ditt navn
Helliget er ditt navn
Gud og Majestet i makt og herlighet
Helliget er ditt navn x2