HELLIG, HELLIG, HELLIG, HERREN SEBAOT
VER
Hellig, hellig, hel lig,
Herren Seba ot!
Hellig, hellig, hellig,
Herren Sebaot!
KO
Din herlighet oppfyller jorden!
Din herlighet oppfyller jorden!
Din herlighet oppfyller jor den!
Hellig er vår Gud!
KOR
Hele jorden er full av din herlighet