HELLIG, HELLIG, HELLIG (PRIS HAM)
Hellig, hellig, hel lig
Hellig, hellig, hel lig
Hellig er vår Gud sterk og mektig
Vi vil gi deg vår lov sang
Vi vil gi deg all æ re
Vi vil pri se deg og opphøye ditt navn
Pris Ham, pris Ham og lov Hans navn
Pris Ham, opphøy Hans navn for evig (x2)
Holy, holy, ho ly, Holy, holy, ho ly
Holy is the Lord, God almighty
Worthy to receive glo ry
Worthy to receive ho nor
Worthy to receive all our praise today
Praise him, praise him and lift him up
Praise him, exalt his name forever