HANS NAMN äR MYCKET STöRRE
KO
Hans namn är mycket större
än alla andra namn
Han har triumferat,
segern den är hans
Sjukdom måste böja sig
för all kungers Kung
Jesus, han är Herre, han är Kung
VER
Hans namn är Jesus, Underbar i råd
Hans namn är Jesus,
Väldig Gud, Evig Fader
Hans namn är Jesus, han helar dig,
han befriar dig från synd
Je sus är hans namn