HAN SKAL KOMME OVER OSS
VER
Han skal komme over oss
som et regn, som et vår regn,
som vanner jorden,
som vanner jor den