HAN HAR GJORT MEG GLAD
VER
Jeg vil komme innfor Herren
med lovsang i min sjel
Jeg vil komme innfor Herren med sang
Dette er dagen som Herren har gjort
Jeg fryder meg for
Han har gjort meg glad
KOR x2
Han har gjort meg glad
Han har gjort meg glad
Jeg fryder meg for
han har gjort meg glad