HAN ER MIN SANG OG MIN GLEDE
KO
Han er min sang og min glede
Han er min Herre og Gud
Jesus i dine hender
Jeg hviler til livets slutt
VERS
Jeg kan minnes en tid i mør ket
uten mening levde jeg da
Men da hørte jeg røsten fra Je sus
som vil vise den vei jeg skal gå
VERS
Etter den ytterste da gen
i det nye Jerusalem
Da bøyer jeg meg innfor Je sus
og han sier: Velkommen hjem!