DU ALENE ER VERDIG
VER
Du alene er verdig (x4)
KO
All vår lovsang og pris
All vår lovsang og pris
All vår lovsang og pris
Du alene er verdig
BR
Du er Den Første, Den Siste
Den Levende og Allmektige
Du skapte alle ting
og ved Din vilje består alt
Du er Den Hellige og Salvede, Løven og Lammet
Du alene er verdig