FRIHET På DETTE STED
VERS
La Herrens ånd få tale! Her er frihet!
La Herrens ånd få tale! Her er frihet!
Løft ditt blikk mot Himlen! Her er frihet!
Løft ditt blikk mot Himlen! Her er frihet!
REFREN
Frihet på dette sted
Strømmer av nåde og fred
Faller på alle ned
Her er frihet!
VERS
Bærer du på byrder? Her er frihet!
Bærer du på byrder? Her er frihet!
Gi ditt alt til Jesus! Her er frihet!
Gi ditt alt til Jesus! Her er frihet!