DITT KORS
VERS 1 pad,arp,SD
Du mitt vern og skjold, alltid faste borg. Du omslutter meg
Alle nederlag, alle tapte slag. Er vunnet i deg
REFRENG +band
Ditt kors er over meg. I nåden er jeg fri
Fra alt som binder meg. Din seier ga meg liv
Ditt kors har merket meg. Med evig kjærlighet
All min styrke er i deg. Ditt kors er over meg...intro
VERS
Jeg senker skjoldet ned, for Du har gitt meg fred.
Du kjemper min strid. Frykten må gi tapt
Deg er gitt all makt. Til evig tid, til evig tid
=> REFRENG (oppe) => MELLOMSPILL (=Intro)
BRIDG
Ser meg aldri tilbake igjen. Du er håpet som bærer meg frem
Hver en kamp vil du kjempe med meg. Mitt liv er i Deg
mitt liv er i Deg. Ser meg aldri tilbake igjen.
Du er håpet som bærer meg frem. Hver en kamp vil du
kjempe med meg. Mitt liv er i Deg, mitt liv er i Deg
=> REFRENG x2 (1:nede,bygg L3. 2:oppe)
OUTRO =Intro x2
Ditt kors er over meg