SENTRUM AV MITT LIV
VERS 1 rett på uten intro
Jeg kommer til deg, min Herre og min Gud
Jeg legger ned mitt liv for deg
PRE-CHORU
Du er den eneste for meg, alt det jeg trenger
Du er den eneste for meg
REFRENG
Bare du har vunnet mitt hjerte, bare du er
redningen for meg. Bare du er Herre for alltid
Å Jesus, sentrum av mitt liv
VERS
Du gir meg styrke, din nåde hver en dag
Din ånd den leder meg, jeg vil følge deg hver dag
=> PRE-CHORUS
REFRENG
Bare du har vunnet mitt hjerte, bare du er redningen for meg
Bare du er Herre for alltid, å Jesus
Bare du har vunnet mitt hjerte, bare du er redningen for meg
Bare du er Herre for alltid, å Jesus - sentrum av mitt liv
MELLOMSPILL x2
BRIDGE x2
Sentrum av mitt liv, håpet gjennom alt
Hos deg står jeg fast, du er min Gud
=> REFRENG 2
OUTR