HERREN VELSIGNE DEG OG BEVARE DEG
VER
Herren velsigne deg og bevare deg
Herren la sitt ansikt lyse ov er deg,
og være deg nådig
Herren løfte sitt åsyn på deg og
gi deg fred, A-amen