GUD DIN NåDE ER STøRRE ENN ALT
VER
Gud din nåde er større enn alt
den er det ingen som kan forklare
Kjærlighetsofferet som du gav
kunne ingen andre betale
Ingen har større kjærlighet
enn den som gir sitt liv for sine venner
Kjærlighet tvang deg til korsets tre,
ikke spikrene i dine hender
KOR X
Gud, din kjærlighet, den rekker til skyene
Din barmhjertighet den tar aldri slutt
Gud, du gir nåde og fred til enhver
1: og leger der håpet er brutt
2: og leger der håpet er brutt