OVERVELDET
VERS 1 kick, arp, synth
Jeg kan aldri fullt forstå, det du måtte gjennomgå
Dagen da du ofret alt, du satt meg fri fra det som bandt
=> MELLOMSPILL (som intro)
VERS 2 +snare,HH
Tynget under dom og kors, kjempet Du en kamp for oss
Ved Ditt siste åndedrett, gjorde mørket full retrett
REFRENG oppe
Jeg er overveldet av Din kjærlighet
Du som tente håpets flamme i min håpløshet
Jesus, Du fortjener mer enn mine ord
Overveldet om og om igjen
=> MELLOMSPILL (=soft intro)
VERS 3 Kick,HH,snare,arp
Du beseiret død og grav, prisen den har blitt betalt
Ingenting kan skille meg, fra det håp jeg har i deg
=> REFRENG (oppe)
INSTRUMENTAL oppe
=> REFRENG (1/2: clap+keys, 2/2: band)
=> REFRENG (oppe, med break på 1)
=> ETTERSPILL (som intro, men x2)