INTRO (X2):
VERS 1 nede, trommer: kun kick - på hvert slag
Hellig, hellig, hellig! Herre Gud allmektig,
dag for dag vår lovsang skal stige opp til deg!
Hellig, hellig, hellig! Nådefull og prektig,
Fader, Sønn og Ånd, all ære være deg!
MELLOMSPILL 1 trommer: kick og hats
VERS 2 trommer: kick og hats
Hellig, hellig, hellig! Synger helgenskarer,
kaster sine kroner for dine føtter ned.
Englehærers jubel oppad mot Deg farer,
Du som var og er og evig varer ved.
MELLOMSPILL 2 X2 fullt band
=> VERS 3 (nede, trommer: første halvdel kun ride,
ANDRE HALVDEL KICK OG HATS
Hellig, hellig, hellig! Lyset er ditt rike.
Intet urent øye kan se din herlighet.
Ene Du er hellig, ingen er din like.
Full av makt og renhet og av kjærlighet.
OVERGANG oppbygging
VERS 4 fullt band
Hellig, hellig, hellig! Herre Gud allmektig,
jord og hav og himmel, se, alt skal prise Deg!
Hellig, hellig, hellig! Nådefull og prektig,
Fader, Sønn og Ånd, all ære være deg!
ETTERSPILL fullt band