HYLL DEG, FRELSER OG FORSONER
VERS 1 keys
Hyll Deg, frelser og forsoner
Verden kroner deg med torner
Du ser hva jeg har i sinnet, tornekrans og korset vinner
Gir meg derfor kraft og mot /// ////
VERS 2 +soft Bass,HH,Kick
Hva har deg hos Gud bedrøvet
Og hva elsker du hos støvet
Så du tok vår plass i døden, for du så den store nøden
Gav deg til oss fullt og helt /// ////
VERS 3 fullt
Kjærligheten, hjertegløden
Ble for sterk for selve døden
Da du ofret helt ditt hjerte, seiret over død og smerte
For å gi oss håp og fred
MELLOMSPILL DM:A51
VERS 4 1:Keys 2:Oppe
Ja, jeg tror på korsets gåte
Gjør det frelser av din nåde
Vær meg nær når synden frister, ta min hånd når hjertet brister
Si vi går til para 1:dis /// ////
=> MELLOMSPILL