GLEDE GLEDE
KOR X
Glede, glede! Guds folk de stormer jublende fram
Glede, glede! Fri og frelst fra skyld og skam
Glede, glede! En brudgom venter sin brud
Jeg er på vei til Him len
og fryder meg i Gud
Jeg er på vei til Him len
og fryder meg i Gud
VER
Gledessangen synger vi
Jesu sei'r er virkelig
Frihetsfesten feirer vi
For fange ne er fri
Å glede seg, det gjør oss sterk
Seier en er Herrens verk
La frihetsdans og jubel slippe løs