LA DET VæRE JESUS
VERS 1 Kick+Pad
Himmelens sønn, allmektig majestet
Med nåde kom han ned
Stort er hans navn, opphøyd over alt
Han har all makt
REFRENG pad+elg.
Fra solen står opp, til solen går ned
La det være J---e----sus
I mørkeste natt, et navn lyser klart
La det være J---e----sus
=> MELLOMSPILL (fullt = intro x1)
VERS 2 alle,kick/4
I hver en sesong, i glede og sorg, Hans trofasthet består
Han er mitt håp, min tilflukt og min borg, Kristus er nok
=> REFRENG (tam groove)
MELLOMSPILL nede
BRIDGE 1:Keys 2:Fullt
Verden har ingenting jeg søker
Bare Jesus jeg behøver
Hva enn i livet som jeg møter
Bare Jesus jeg behøver 2:
=> REFRENG x2 (oppe) + BRIDGE (oppe)
=> OUTRO (=INTRO)