LOVET VæRE JESU NAVN
VERS
Vi står under Dine vingers ly
Finner hvile i Din skygge
Din trofasthet står fast til evig tid
Og vi synger ut til Deg
REFREN
Lovet være Je - e - su navn
lovet være Je - e - su navn
Vi vil love Jesu navn til evig tid
Lovet være Jesu navn
MELLOMSPIL
VERS
Vi vil løfte opp Ditt navn O, Gud
For Du bærer våre byrder
Din store trofasthet den gir oss fred
Og vi synger ut til Deg
=> REFRENG x2