GJøR MITT LIV TIL EN LOVSANG
Gjør mitt liv
til en lovsang til deg, Fa der
La hver tone lyde ren og klar
Ta mitt liv, gjør det slik
som du vil ha det
Jeg vil leve til ære for deg, Far
Jeg vil leve til ære for deg, Far