DIN TROFASTHET
INTRO X2 Pad/ArpHold E fadein + elg + enkel kick/skarp
VERS 1 Bass+trommer
Alle dager, for hvert et steg jeg tar, er Du med meg
Håpet holder, Du slipper aldri meg, slipper aldri meg
REFRENG Keys:OldOrgan+Drums
Stor er Din trofasthet
Jesus, stor er Din trofasthet
Jesus, stor er Din trofasthet
Alle dager er Du med
=> INTRO (alle)
VERS 2 alle
I min uro, står Dine løfter fast, Du er klippen
Ved Din side, vil frykten skylles av, frykten skylles av
REFRENG oppe
Stor er Din trofasthet Jesus,
stor er Din trofasthet Jesus
Stor er Din trofasthet. Alle dager er Du med
MELLOMSPILL (nede, arp+elg):
BRIDGE X2 bass,arp,tam-groove, elg inn på 2.
I Jesus Kristus er min styrke, jeg stoler helt på Ham
I Jesus Kristus er min framtid, mitt håp er i Hans navn
=> REFRENG x2 (oppe, bass/8)