Å PRIS HANS NAVN
INTRO X2 FadeLatchHi G, then Piano. Xi/D2
VERS
Mitt hjerte ser til Golgata, hvor Jesu blod ble øst for meg
Jeg ser Hans sår, Hans kropp som led.
Min frelser på et kors av tre
VERS 2 +rolig TG
Et siste rop: «Det er fullbrakt!». De la ham ned i Josefs grav
Bevoktet av soldat og stein, Guds egen sønn døde for meg
REFRENG +bass, TG+
Å pris Hans navn for Han er vår Gud. Å pris Hans navn i evig het
For alltid vil sangen stige opp. Vår Gud du er vår Gud
VERS 3 øke, TG++
Å vakre morgen, tredje dag. Vår Herre levende igjen
Så si meg død - hvor er din brodd? Vår frelser JESUS har stått opp!
REFRENG oppe
Å pris Hans navn for Han er vår Gud. Å pris Hans navn i evig het
For alltid vil sangen stige opp. Vår Gud du er vår Gud
VERS 4 piano
Vi skal få se Hans prakt igjen, Hans lys skal tvinge mørket hen
Da skal vi være i Hans glans, Et liv, en evighet med Han!
MELLOMSPILL X2 fullt band, øke
=> REFRENG (x2) (Oppe. 1:snare groove)
OUTR