DU REGJERER
INTRO X
VERS
Du regjerer, Du er Konge
Du som troner på vår lovsang
Du er verdig, all vår hyllest
Halleluja, Amen
MELLOMSPILL X
REFRENG X
Velsignet være Herrens navn
Velsignet fra nå til evig tid
VERS
Halleluja, Halleluja, Halleluja Amen
Du er verdig, Gud alene, Halleluja A-amen
=> REFRENG X2
BRIDG
Vi synger Halleluja, Halleluja
=> REFRENG X2
OUTR