HERRE Gå MED OSS
VER
Vi er kalt til tjeneste. Vi må gå
og si ifra at han lever enn i dag
det er hva vår mester sa
Kanskje blir det tunge tak
og litt gråt iblant
Men vi strider for Guds sak
for den tro vi fant
REFREN
Herre, gå med oss! Herre strid med oss!
Fyll oss med frimodighet!
Gi oss visdomsord!
Herre, vær oss nær! Herre, vær oss nær!
Jeg kneler ved din fot, Da får jeg kraft
og mot til å tjene deg