NAVNET JESUS (JESUS CHURCH VER)
Del 1 (piano):
Del 2 (band):
VERS
Navnet Jesus blekner aldri, tæres ei av tidens tann.
Navnet Jesus, det er evig, ingen det utslette kan.
Det har bud til unge, gamle, skyter stadig friske skudd.
Det har evnen til å samle alle sjeler inn til Gud.
REFREN
Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann.
Ved det navnet fant jeg frelse, intet annet frelse kan.
VERS
Jesu navn! Hvor skjønt det klinger, la det runge over jord!
Intet annet verden bringer, håp og trøst som dette ord.
For det navn må hatet vike, for det navn må ondskap fly.
Ved det navn skal rettferds rike, skyte friske skudd på ny.
REFREN
Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann.
Ved det navnet fant jeg frelse, intet annet frelse kan.
VERS
Midt i nattens mørke blinker, som et fyrlys Jesu navn,
og hver hjelpløs seiler vinker, inntil frelsens trygge havn.
Og når solen mer ei skinner, Jesu navn, det lyser enn.
Da den frelste skare synger, høyt dets pris i himmelen!
BRIDGE x2
Je sus, Je sus, Je sus, Jesus
REFRENG break på Jesus
Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann.
Ved det navnet fant jeg frelse, intet annet frelse kan.
=> REFRENG