FRIHET
VERS komp inn på 3.linje, K1,R24
Ved ditt navn, har jeg funnet fred
Håp for min sjel, du gjorde meg hel
Du er her, dødens makt er brutt
Du satt meg fri, Du gav meg liv
REFRENG uten trommer
Frihet, fri het, Ren og rettferdig i evighet
Nå de, bare nåde, Din død ble min frihet
MELLOMSPILL band
=> VERS => REFRENG => MELLOMSPILL x2
BRIDGE X2 1:keys, 2:band
Det er frihet i ditt navn, Det er nåde
i din favn. Jesus du er, Jesus du er min Gud
Der på korset i mitt sted, Din tilgivelse
kom ned. Jesus du er, Jesus du er min Gud
=> REFRENG x2 (avslutt på en grunntonen)