Å KOM Nå MED LOVSANG
REFRENG 1 nede
Kom, tilbe ham, Guds under! Kom, tilbe ham, Guds under!
Kom til be ham, Guds un der, vår Herre Krist!
VERS
Å, kom nå med lovsang, jordens kristenskare!
Å, kom nå med lovsang til Betlehem!
Kom for å se ham, kongen i en krybbe!
REFRENG
Kom, tilbe ham, Guds under! Kom, tilbe ham, Guds under!
Kom tilbe ham, Guds under, vår He rre Krist!
VERS
Gud, evig Gud og, lys av lys det er han.
Til oss er han kommet som bror i dag.
Sann Gud av opphav, født før alle tider.
=> REFRENG 2
VERS 3 a capella siste linje
Syng, englehærer, syng med salig jubel!
Å, syng myriader, i Kongens slott.
Ære til Gud og fred blant oss på jorden!
REFRENG 2 bygge opp
Kom, tilbe ham, Guds under! Kom, tilbe ham, Guds under!
Kom tilbe ham, Guds under, vår He rre Krist!
REFRENG
For bare du er verdig, for bare du er verdig.
For bare du er verdig, vår He rre Krist!