NåR BåTEN SEILER INN
VERS
Trette øyne våkner opp når båten seiler inn
Salte tårer viskes bort av havets milde vind
Ingen stjerne viste vei over dype, mørke vann
da de dro av sted og gikk i land
på en ukjent strand
RE
Kan du høre vindens sus?
Kom og lytt til havets brus
Kan du ane smerten i hvert bølgeslag?
Du kan hjelpe en av dem
som har reist og kommet frem
La oss holde flammen tent til de får vende hjem
=> Intro
VERS
Vi vil kjempe dag for dag til våpnene legges ned
Helt til alle folk på jord får fri het og fred
De som flyktet, er som oss en søster og en bror
som har seilt av sted og funnet havn
i landet vårt her nord