DET LYSER I STILLE GRENDER
VERS
Det lyser i stille grender
av tindrande ljos i kveld,
og tusende bar ne hen der
mot Himmelen ljo sa held.
VERS
Og glade med song dei helsar
sin broder i himmelhall,
som kom og vart heimsens Frelsar
som barn i ein vesal stall.
VERS
Der låg han med høy til pute
og gret på si ringe seng,
men englane song der ute
på Betlehems aude eng.
VERS
Der song dei for fyrste gongen
ved natt over Davids by
den evige himmelsongen,
som alltid er ung og ny.