JEG VIL TILBE
VERS
Jeg vil tilbe (jeg vil tilbe)
Av hele min sjel (av hele min sjel)
Jeg vil synge (jeg vil synge)
Av all min kraft (all min kraft)
Jeg vil alltid (jeg vil alltid)
Søke til Deg (søke til deg)
Jeg vil alltid (jeg vil alltid)
Følge Din vei (alltid Følge Din vei)
RE
Jeg vil gi Deg all min lovsang
Jeg vil gi Deg all min kjærlighet
Bare Du er verd all ære
Bare Du er verd all lov og pris
VERS
Jeg vil hylle (Jeg vil hylle)
Knele for Deg (Knele for Deg)
Jeg vil tjene (Jeg vil tjene)
Gi Deg alt som jeg er (Gi Deg alt jeg er)
Jeg vil løfte (Jeg vil løfte)
Blikket mot Deg (Blikket mot Deg)
Jeg vil stole (Jeg vil stole)
Stole på Deg (stole bare på Deg)