ALLE, ALLE VIL VI HA MED
VERS
Alle, alle vil vi ha med
vil vi ha med til Himlen
Alle, alle vil vi ha med til Himlens lyse land
Far og mor, søster og bror, liten og stor.
Alle, alle vil vi ha med
til Himlens lyse land
VERS
Jesus, Jesus vil ha oss med,
vil ha oss med til Himlen
Jesus, Jesus vil ha oss med
til Himlens lyse land
Far og mor, søster og bror, liten og stor
Jesus, Jesus vil ha oss med
til Himlens lyse land
VERS
Kom nå, kom nå, kom og bli med,
kom og bli med til Himlen
Kom nå, kom nå, kom og bli med
til Himlens lyse land
Far og mor, søster og bror, liten og stor
Kom nå, kom nå, kom og bli med
til Himlens lyse land