JEG VIL VELSIGNE DERE
VER
Jeg vil velsigne dere
med all åndelig velsignelse i fra Himmelen
Jeg vil la mitt ansikt lyse over dere
Jeg vil velsigne dere
med all åndelig velsignelse i fra Himmelen
Jeg vil løfte mitt åsyn på dere, og gi min fred
BRIDG
Min fred gir jeg dere
Min velsignelse