ALT FOR JESU FOT JEG LEGGER
VERS
Alt for Jesu fot jeg legger
alt hva her jeg kaller mitt
Jeg vil elske, jeg vil tro Ham
følge Ham for hvert et skritt
REFREN
Jeg vil gi deg alt
Jeg vil gi deg alt
Du skal råd e, kjære Frelser
Jeg vil gi deg alt
VERS
Alt for Jesu fot jeg legger
Gjør meg, Frelser helt til din
La meg høre Åndens stemme
La meg kjenne du er min
=> Refreng
VERS
Alt for Jesu fot jeg legger
Ja, jeg gir meg helt til deg
Fyll meg med din kraft og nåde,
med din fred velsign du meg
=> Refreng
=> Evt. Refreng Engelsk