HøYLOVET
VERS
I livets skjønnhet virker du, med bølger fra din herlighet
Du tegner opp et bilde av din kjærlighet
Din raushet stopper aldri opp, du frydes ved å glede oss
Det vekker opp ett gjensvar til å synge ut
REFRENG nede
Høylovet er du Gud, over alle navn
Herlighet stråler frem, i din storhets prakt
VERS
Ved troens øye ser vi deg, du er på fære i vårt liv
Du vever stadig frem ditt verk i sjelens dyp
Din visdom er ulignelig, den bærer frem til evig tid
Du åpner mine øyne for din majestet
=> REFRENG - INTRO
BRIDG
Kom igjen og syng det ut, til navnet over alle navn
Til han som ingen flytte kan, syng ut (x2)
Kom igjen og rop det ut, til navnet over alle navn
Til han som ingen flytte kan, rop ut (x2)
=> REFRENG x2
=> INTRO