HER KOMMER, JESUS, DINE SMå
VERS
Her kommer, Jesus, di ne små, og vil til deg i stal len gå
Opplys enhver i sjel og sinn å fin ne veien til deg inn!
VERS
Vi løper deg med sang imot og kysser støvet for din fot,
å salig stund, å søte natt da du ble født, vår sjeleskatt!
VERS
Velkommen fra din himmelsal til denne verdens tåredal
hvor man deg intet annet bød
enn stall og krybbe, kors og død!
VERS
Men, Jesus, hvordan går det til at dog så få betenke vil
den store, store kjærlighet
som drog deg til vår jammer ned
VERS
Å, drag oss ganske til deg hen, du store, milde sjelevenn,
så vi i troen favner deg
og følger på din himmelvei!
VERS
Så skal det skje, at vi engang blant alle helgners frydesang
i himlens glade paradis
skal prise deg på englevis
VERS
Her står vi nå i flokk og rad om deg, vårt skjønne hjerteblad
Å hjelp, at vi og alle må
i himlen for din trone stå.