Så GåR VI RUNDT OM EN ENEBæRBUSK
MANDA
Så går vi rundt om en enebærbusk, enebærbusk, enebærbusk
Så går vi rundt om en enebærbusk, tidlig en mandags mor gen
Så gjør vi så når vi vasker vårt tøy,
vasker vårt tøy, vasker vårt tøy
Så gjør vi så når vi vasker vårt tøy
tidlig en mandags morgen
TIRSDA
Så gjør vi så når vi skyller vårt tøy, skyller vårt tøy,
skyller vårt tøy. Så gjør vi så når vi skyller vårt tøy
tidlig en tirsdags morgen
ONSDA
Så gjør vi så når vi henger opp tøy, henger opp tøy,
henger opp tøy. Så gjør vi så når vi henger opp tøy
tidlig en onsdags morgen
TORSDA
Så gjør vi så når vi ruller vårt tøy, ruller vårt tøy,
ruller vårt tøy. Så gjør vi så når vi ruller vårt tøy
tidlig en torsdags morgen
FREDA
Så gjør vi så når vi stryker vårt tøy, stryker vårt tøy,
stryker vårt tøy. Så gjør vi så når vi stryker vårt tøy
tidlig en fredags morgen
LøRDA
Så gjør vi så når vi vasker vårt gulv, vasker vårt gulv,
vasker vårt gulv. Så gjør vi så når vi vasker vårt gulv
tidlig en lørdags morgen
SøNDA
Så gjør vi så når til kirken vi går, kirken vi går,
kirken vi går. Så gjør vi så når til kirken vi går
tidlig en søndags morgen
HJE
Så gjør vi så når vi hjematt går, hjematt går,
hjematt går. Så gjør vi så når vi hjematt går
tidlig en søndags morgen