O JUL MED DIN GLEDE
VERS
O, jul med din glede og barnlige lyst,
vi ønsker deg alle velkommen
Vi hilser deg alle med jublende røst
titu sener ganger velkommen
REFREN
Vi klapper i hendene, vi synger og vi ler,
så gladelig, så gladelig
Vi svinger oss i kretsen og neier - og bukker.
VERS
I Østerlands vise, I tre vise menn,
vi vet jo hvorhen I vil drage;
for vi vil jo også så gjerne derhen
og eder på reisen ledsage.
VERS
Så rekker jeg deg nå med glede min hånd,
kom skynd deg og gi meg den annen,
så knytter vi kjærlighets hellige bånd
og lover å elske hverandre.