HELLIG OG OPPHøYET
VER
Jesus , Jesus
Hellig og opphøy et, Jesus
KO
Ditt navn er som honning i min munn
Din ånd er drikke for min sjel
Ditt ord er lyset på min sti
Jesus jeg elsker deg. Du er min