DU ER DEN HøYESTE
REFRENG X
Vi opphøyer deg, vi opphøyer deg
Vi opphøyer deg du vår Gud
VER
Du er den høyeste over hele jorden
Ditt navn er opphøyet
over alle andre navn
Du er den høyeste Over hele jorden
Ditt navn er opphøyet
Over alle andre navn