STåR HER Nå
VER
Står her nå, framfor Deg
Den levende Gud, hvem er jeg
Som kan få prise Deg uten følelse av skyld og skam
Det er på grunn av forløsningen i Jesu blod
REFREN
Halleluja, halleluja, halleluja
Jesus, jeg elsker deg x2
Halleluja, halleluja, halleluja
Jesus, jeg elsker deg
Halleluja, halleluja, halleluja
Jesus, jeg elsker deg
=> VERS
=> REFRENG