HIMMELHøYT
1. Første to takter: Piano-riff
2. Piano, pad, bass og el.gitar
3. Hele bandet
4. To takter: Piano, pad og bass
VERS
Kom og se den herlighet Som ved Gudesønn kom ned
En ubeseiret Majestet
Smak og kjenn at Han er god, ta del i overflod
Bli oversvømt av kjærlighet
REFREN
Himmel høyt, Han elsker oss him mel høyt
Himmel høyt, Han elsker oss him mel høyt
MELLOMSPIL
VERS
Kom og se den herlighet, Guds nåde som kom ned
Et underverk som varer ved
Lev og kjenn at Han er god, ta del i overflod
Bli oversvømt av kjærlighet
=> REFRENG
INSTRUMENTAL nede
BRIDGE X2 bygges opp nedenfra
Så hinsides all begrensning, Så praktfull og endeløs
En uovertruffen sannhet, Guds rike er kommet nær
GITARSOL
=> REFRENG x2
ETTERSPIL