FOR EVIG
INTRO X2 Pads+git. Tema: F#-G--H-F#
VERS
Stjernene de gråt, og dagen ble til natt
Verdens frelser spottet og forlatt
På korset hang hans kropp, hans blod det rant for oss
All vår synd og skam ble lagt på ham
=> Intro (trommer+bass kommer inn)
VERS 2 enkel groove. K-sK---S-
Et siste åndedrett, mens Himmelen så vekk
Guds egen sønn ble lagt i mørket
I graven kampen stod, men mørkets makt han slo
Og brøt for evig dødens lenker
PRE-CHORUS TG,bygg opp
Jorden skalv i det, graven åpnet ble
Fullkommen kjærlighet en seier vant
Så død hvor er din brodd, vår Kristus har stått opp
og overvunnet døden
REFRENG oppe, KKS-
For evig er han herliggjort, for evig er han løftet høyt
For evig har han sei ret, han lever i dag, lever i dag
=> PRE-CHORUS + REFRENG
=> REFRENG som INSTRUMENTAL (oppe)
=> INTRO (kun keys)
BRIDGE 1,2:Keys. 3,4:+Komp,intro tema. 5,6:Oppe
Ære halleluja, ære halleluja, ære halleluja, seieren er hans x5
Ære halleluja, ære halleluja, ære halleluja, seieren er hans
=> REFRENG x2 (oppe. Lander på grunn-akkorden etterpå)